Advertisements

Örgütsel Bağlılık ve Motivasyon

Advertisements
Uluslararası Geçerli Başarı Sertifikalı
1
1/5
(42) Ratings
577 students
Created by Bütüncül Yaklaşım Akademisi
Advertisements

What you'll learn

  • İç ve dış motivasyon kanalları
  • Stres yönetimi
  • Takım ruhu
  • Adaptasyon
This course includes:
37 total mins on-demand video
0 articles
0 downloadable resources
8 lessons
Full lifetime access
Access on mobile and TV
Certificate of completion
Advertisements

Course content

Requirements

  • Kursumuzu tercih etmeniz için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır. İhtiyacınız olabilecek tüm materyal ve dokümanlar kursumuz ile birlikte sizlere sunulmaktadır.

Description

Çalışan bağlılığı; çalışanlarımızın aklen ve kalben kendini işine verebilmesi anlamına gelir. Çalışma hayatında zaman içinde çeşitli faktörlerin etkisi ile çalışanların ve yöneticilerin çalışma azmi, hızı, istekliliği azalabilir. Bu durum iş yerinde verimliliğin azalmasına, huzursuz bir çalışma ortamının baş göstermesine, çatışmaların artmasına ve kişilerin bu huzursuz ortamdan birbirlerini suçlamaya başlamasına neden olabilir.

Çalışanların yaptıkları işe ve iş yerine yabancılaşmaları ve aidiyet duygularının azalması durumu ile karşılaşılabilir. Bu aşamada gerçekleştirilecek ve sürdürülecek olan motivasyon uygulamaları daha sağlıklı, huzurlu ve verimli bir iş ortamını sağlayacaktır.

Eğitimde hedeflenen bireylerin kendileri ve çevreleri ile olumlu iletişim sağlamaları, özel yaşamları ve iş yaşamlarında bağlılıklarını arttırmaları, başarısızlıklardan ve sorunlardan yılmamaları ve yeni bir bakış açısı kazanarak sürdürülebilir bir gelişmeye ulaşmalarıdır.

Yuval Noah Harari, 21. Yy’da 21 Ders adlı kitabında şöyle ifade etmekte:

“ Teknoloji beden, beyin ve zihin mühendisliği yapabilmemizi olanaklı kılınca (yapay zeka, kök hücre, genetik değişiklikler) daha önce sabit ve ebedi görünenler de dahil artık hiçbir şeyden emin olamıyoruz.”

Değişimin akıl almaz bir hız aldığı günümüzde, örgütlerde halen gözlemlenen dikey hiyerarşi, özellikle milenyallerin de iş dünyasına hızla dahil olması ile birlikte, yerini yatay bir hiyerarşiye bırakmış görünüyor.

Yine bu örneği destekleyecek başka bir süreçte, bilginin değişim hızı. 1970’li yıllarda otoritelerce kabul gören bilgi yaklaşık 25 yılda bir değişirken günümüz koşullarında bu süre neredeyse her aya düşmüştür.

Görülüyor ki günümüz iş dünyasında da insana olan bakışın da hızla değişmesi ve daha çevik bir anlayış ile insanı odağa almayı, uyum sağlamayı ve birlikte çalışma kavramlarını oturtmayı gerektiriyor.

Çalışanların da kişisel değerlerindeki dönüşüme baktığımızda, özellikle pandemi sonrası, sürekli öğrenme, iyilik halini sürdürebilir kılma, aile, uyum sağlama gibi değerler ile karşılaşıyoruz.

İşte tam da bu yüzden “insan odaklı” şirketler, bu değişimde en çok ayakta kalmayı hak eden şirketler olacak. İnsanı odağa almak demek; bir iş yerinin “insanlardan” oluştuğunun bilincinde olmak demektir. Çalışanlarına değer veren, onların tüm ihtiyaçlarına karşı duyarlı olan şirket kültürleri oluşturmak bu eğitimin ana amacıdır.

Kursunuz sonunda edineceğiniz sertifikalarımızın, IMS Global standartlarına uygun ve Sertifier güvencesi altında uluslararası geçerliliği bulunmaktadır. Sertifika örneğini “Kaynaklar” bölümünden inceleyebilirsiniz.

Sertifikalarımızın IMS Global standartlarına uygun olması; sertifikanızın hemen altında bulunan ID numarası ile tüm dünyada internet üzerinden ve tüm işletmeler tarafından doğruluğunun ve orijinalliğinin onaylanabilmesi anlamı taşımaktadır. Bunun için IMS Global, sertifikalarınızı güvenli bulut sistemi içerisinde ömür boyu muhafaza eder ve sorgulanabilmesini sağlar.

Who this course is for:

  • Tüm beyaz yaka çalışanlar ve adaylar
Advertisements
67AE59EE79373DF07BBE
Advertisements
Advertisements
Free Udemy Coupons
Logo
Register New Account